Interpretariat

Pentru întâlniri de afaceri, prezentări, inaugurări, vizite de întreprinderi, însoţirea oaspeţilor străini oferim servicii de interpretariat consecutiv.

Interpretariat consecutiv:

Interpretariat secvenţial, în decursul căreia translatorul aflându-se în preajma vorbitorului(ilor) este atent la ce se spune; după care redă secvenţe scurte din text în limba celuilalt.

Confidenţialitate:

Firma noastră îşi asumă obligaţia de a păstra confidenţialitate în legătură cu toate faptele, datele, informaţiile ce i-au fost aduse la cunoştinţă in legătură cu lucrarea efectuată, iar acestea nu vor fi divulgate către o terţă persoană.

Tarife:

De fiecare dată elaborăm oferte unice în funcţie de natura şi durata procesului de interpretare.

Cerere de ofertă