Preklad

Naša spoločnosť zabezpečí preklady z/do nasledovných jazykov:

anglický španielsky rumunský
nemecký taliansky slovenský
ruský ukrajinský bulharský
francúzsky poľský holandský

Iné jazyky:

Obráťte sa na nás aj v prípade tu neuvedených jazykov! Využitím našej databázy zaiste nájdeme riešenie aj na špecifické požiadavky.

Úprava textu:

Cena v každom prípade obsahuje aj poplatok za redakčné úpravy. Preklad vždy zhotovíme s  členením a formátovaním, ktoré sa zhoduje s pôvodným textom..

Zachovanie mlčanlivosti:

Naša spoločnosť zachová mlčanlivosť v súvislosti so všetkými faktami, údajmi a informáciami, o ktorých sa v spojitosti s vykonávaním práce dozvedel a tieto fakty, údaje a informácie nevydá tretím osobám..

Ceny:

V každom prípade Vám poskytneme osobitnú ponuku v závislosti od jazyka, charakteru, rozsahu zdrojového dokumentu a podľa termínu odovzdania prekladu. Vyžiadajte si osobitnú ponuku!

V prípade prekladov je základom zúčtovania počet znakov prekladu zhotoveného v cieľovom jazyku a to podľa merania počtu znakov s medzerami v MS Office Worde.

Žiadosť o cenovú ponuku