Tlmočenie

Zabezpečíme Vám tlmočníkov na obchodné rokovania, prezentácie, otváracie podujatia, na návštevy závodov a na sprevádzanie zahraničných hostí..

Konzekutívne tlmočenie:

Tlmočenie po častiach, počas ktorého tlmočník v blízkosti hovoriaceho/ich sleduje, čo odznie a potom to prednesie v druhom jazyku..

Zachovanie mlčanlivosti:

Naša spoločnosť zachová mlčanlivosť v súvislosti so všetkými faktami, údajmi a informáciami, o ktorých sa v spojitosti s vykonávaním práce dozvedel a tieto fakty, údaje a informácie nevydá tretím osobám..

Ceny:

V každom prípade Vám dáme osobitnú ponuku v závislosti od charakteru a trvania tlmočenia..

Žiadosť o cenovú ponuku