Úvodná stránka

Vítame Vás na webovej stránke spoločnosti CALLIDUO Kft.!

Naša spoločnosť je od roku 2002 neustále k dispozícii pre svojich klientov v oblasti prekladateľských a tlmočníckych služieb.

Našim cieľom je, aby sme v oblasti komunikácie pomáhali našim odberateľom, pre ktorých tak neznalosť daného jazyka neznamená prekážku v ich napredovaní, rozvoji a hospodárskom raste.Zabezpečíme Vám rýchly a úradný preklad právnych, ekonomických textov, návodov na manipuláciu a údržbu, prospektov, vysvedčení, kárt bezpečnostných údajov, korešpondencie, zápisníc, úradných listín a technických dokumentov. V prípade potreby vystavíme o prekladoch aj prekladateľskú doložku (oficiálne vyhlásenie).

Najčastejšie cieľové a zdrojové jazyky: anglický, nemecký, ruský, francúzsky, španielsky, taliansky, ukrajinský, poľský, rumunský, slovenský, bulharský, holandský.

S našou prácou radi pomôžeme aj Vám!

S úctou:

Júlia Dombai-Molnár