Hivatalos és Hiteles
2018-04-24

A hivatalos is HITELES, bizonyos értelemben

Magyarországon a fordítók és tolmácsok tevékenységét a 24/1986 (VI.26.) MT rendelet szabályozza. Ennek a jogszabálynak az értelmében, fordítások esetében a “hiteles” szót jelenleg csak az OFFI írhatja rá a fordításokra.

Azaz, a fordításhitelesítés állami monopólium és a jelenlegi törvényi szabályozás szerint fordítóiroda saját jogon csak cégiratok esetében adhat ki hiteles fordítást. Minden egyéb esetben a fordítóiroda által kiadott fordítás “csupán” HIVATALOSnak minősül. A fordításokat záradékkal látjuk el, mely tanúsítja, hogy az eredeti és a lefordított anyag tartalmában mindenben megegyezik.