Tolmácsolás

Üzleti megbeszélésekre, bemutatókra, megnyitókra, üzemlátogatásokra, külföldi vendégek kísérésére konszekutív tolmácsokat biztosítunk.

Konszekutív tolmácsolás:

Szakaszos tolmácsolás, mely során a tolmács a beszélő(k) közelében elhelyezkedve figyel az elhangzottakra; majd a kisebb beszédszakaszokat előadja a másik nyelven.

Titoktartás:

Cégünk titoktartási kötelezettséget vállal minden, a munkavégzéssel kapcsolatban tudomására jutott ténnyel, adattal, információval kapcsolatban és azt harmadik személy számára tovább nem adja.

Díjszabás:

Minden esetben egyedi ajánlatot adunk a tolmácsolás jellegének és időtartamának függvényében.

Ajánlatkérés